STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SON (SONEL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,10 0,50
Efektywność dywidendy (1) 1,59 % 5,68 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 29.06.2018 14.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 -0,20
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2018 01.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 400 000,00 7 000 000,00
Zysk netto [PLN] 5 002 701 6 285 195
Zysk/dywidendy łącznie (4) 27,98 % 111,37 %
Data NWZA 14.05.2018 28.05.2019
Uwagi - łaczna kwota dywidendy 7.000.000,00 zł = 6.285.195,46 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 714.804,54 zł z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.