STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

QNT (QUANTUM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,22 0,83
Efektywność dywidendy (1) 12,33 % 5,53 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.08.2018 04.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,90 -0,90
Daty wypłaty dywidendy 30.08.2018 25.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 919 011,40 1 091 342,10
Zysk netto [PLN] 2 930 649 2 180 370
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,60 % 50,05 %
Data NWZA 22.06.2018 11.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.