STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

OPN (OPONEO.PL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,35 0,40
Efektywność dywidendy (1) 1,09 % 1,43 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 03.07.2018 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,90 -0,50
Daty wypłaty dywidendy 20.07.2018 20.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 877 600,00 5 574 400,00
Zysk netto [PLN] 16 712 954 16 832 067
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,18 % 33,12 %
Data NWZA 12.06.2018 18.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.