STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ABS (ASSECOBS)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,50 1,80
Efektywność dywidendy (1) 5,36 % 5,20 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 31.05.2019 19.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,40 0,40
Daty wypłaty dywidendy 13.06.2019 05.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 50 127 289,50 60 152 747,40
Zysk netto [PLN] 62 568 681 73 438 748
Zysk/dywidendy łącznie (4) 80,12 % 81,91 %
Data NWZA 13.05.2019 28.04.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.