STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ABS (ASSECOBS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,30 1,50
Efektywność dywidendy (1) 4,80 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.05.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -1,00 -
Daty wypłaty dywidendy 05.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 43 443 650,90 50 127 289,50
Zysk netto [PLN] 47 283 487 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 91,88 % -
Data NWZA 23.04.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.