STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IFI (IFIRMA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,04 0,04
Efektywność dywidendy (1) 1,48 % 1,46 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 21.06.2019 16.03.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,06 0,29
Daty wypłaty dywidendy 28.06.2019 23.03.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 512 000,00 -
Zysk netto [PLN] 1 349 000 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 37,95 % -
Data NWZA 25.04.2019
Uwagi iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w kwocie 0,04 zł na akcję; wypłata dotyczy pierwszego kwartału 2019 r. rekomendacja zarządu dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy; wypłata dotyczy IV kwartału 2019 r.; całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 000 zł; łączna kwota zaliczek za 2019 r. wyniesie 16 gr na akcję
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.