STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IFI (IFIRMA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,13 0,03
Efektywność dywidendy (1) 4,48 % 1,09 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.05.2018 08.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,08 0,01
Daty wypłaty dywidendy 13.06.2018 15.03.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 192 000,00 -
Zysk netto [PLN] 1 720 532 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 11,16 % -
Data NWZA 24.04.2018
Uwagi spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r. rekomendacja zarządu i RN ws. zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.