STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BOW (BOWIM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,10 0,03
Efektywność dywidendy (1) 2,63 % 1,47 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.06.2018 26.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,04
Daty wypłaty dywidendy 05.07.2018 05.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 795 008,70 530 743,11
Zysk netto [PLN] 16 441 762 10 180 481
Zysk/dywidendy łącznie (4) 10,92 % 5,21 %
Data NWZA 24.05.2018 17.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.