STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ASB (ASBIS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,06 0,05
Efektywność dywidendy (1) 1,78 % 2,05 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 17.05.2018 21.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,04
Daty wypłaty dywidendy 12.06.2018 04.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 330 000,00 2 775 000,00
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 08.05.2018 08.05.2019
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; 20 grudnia 2018 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 2.775.000 USD, co stanowiło 0,05 USD na akcję; do wypłaty pozostanie 0,05 USD W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2018 r. może wynieść 0,10 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD z zysku netto po opodatkowan
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.