STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

INL (INTROL)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,40 0,08
Efektywność dywidendy (1) 5,87 % 2,80 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.08.2017 16.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,01 -0,10
Daty wypłaty dywidendy 31.08.2017 24.04.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 655 520,00 2 091 104,00
Zysk netto [PLN] 9 191 546 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,93 % -
Data NWZA 22.06.2017 09.04.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 10.655.520 zł = 9.191.546,06 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.463.973,94 zł z kapitału zapasowego dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.