STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LUG (LUG)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,17 0,14
Efektywność dywidendy (1) 2,13 % 4,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.09.2018 12.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,60 0,22
Daty wypłaty dywidendy 19.09.2018 19.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 223 756,90 1 007 799,80
Zysk netto [PLN] 1 958 354 5 160 827
Zysk/dywidendy łącznie (4) 62,49 % 19,53 %
Data NWZA 25.06.2018 28.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.