STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MLB (MAKOLAB)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,02 0,02
Efektywność dywidendy (1) 1,05 % 0,82 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.07.2018 12.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,01 0,04
Daty wypłaty dywidendy 03.08.2018 02.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 139 739,60 139 739,60
Zysk netto [PLN] 1 132 021 2 463 184
Zysk/dywidendy łącznie (4) 12,34 % 5,67 %
Data NWZA 29.06.2018 28.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.