STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

XPL (XPLUS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,03 0,03
Efektywność dywidendy (1) 12,50 % 8,57 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.07.2018 14.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 20.08.2018 26.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 020 404,12 2 020 404,12
Zysk netto [PLN] 1 751 293 2 382 793
Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,37 % 84,79 %
Data NWZA 26.06.2018 06.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 2.020.404,12 zł = 1.751.292,68 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 269.111,44 zł z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.