STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

RON (RONSON)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,06 0,06
Efektywność dywidendy (1) 5,66 % 7,23 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.09.2018 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,01 0,02
Daty wypłaty dywidendy 04.10.2018 25.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 9 840 649,00 9 840 649,00
Zysk netto [PLN] - 13 497 180
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 72,91 %
Data NWZA 14.09.2018 11.06.2019
Uwagi rekomendacja zarządu i RN -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.