STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IZS (IZOSTAL)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,13 0,11
Efektywność dywidendy (1) 4,23 % 4,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.07.2019 24.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,02
Daty wypłaty dywidendy 09.08.2019 12.08.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 4 256 720,00 3 601 840,00
Zysk netto [PLN] 14 471 833 11 900 211
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,41 % 30,27 %
Data NWZA 26.04.2019 24.06.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.