STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IZS (IZOSTAL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,09 0,13
Efektywność dywidendy (1) 2,17 % 4,23 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.07.2018 24.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,07 0,00
Daty wypłaty dywidendy 09.08.2018 09.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 946 960,00 4 256 720,00
Zysk netto [PLN] 9 135 006 14 471 833
Zysk/dywidendy łącznie (4) 32,26 % 29,41 %
Data NWZA 25.04.2018 26.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.