STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WLT (WIELTON)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,33
Efektywność dywidendy (1) 1,82 % 3,65 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.05.2018 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 0,02
Daty wypłaty dywidendy 20.06.2018 27.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 15 093 750,00 19 923 750,00
Zysk netto [PLN] 57 349 508 79 600 630
Zysk/dywidendy łącznie (4) 26,32 % 25,03 %
Data NWZA 26.04.2018 10.06.2019
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł na akcję - 20.06.2018 r.; II transza 0,15 zł na akcję - 29.08.2018 r. -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.