STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KTY (KETY)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 23,94 24,00
Efektywność dywidendy (1) 7,55 % 7,79 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 26.06.2018 22.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 4,00 -8,00
Daty wypłaty dywidendy 10.07.2018 05.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 228 520 800,00 229 090 728,00
Zysk netto [PLN] 249 056 966 191 439 215
Zysk/dywidendy łącznie (4) 91,75 % 119,67 %
Data NWZA 24.04.2018 30.05.2019
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 10 lipca 2018 r. 6,70 zł na akcję (łącznie 63.985.824,00 zł) i 26 września 2018 r. 17,24 zł na akcję (łącznie 164.534. 976,00 zł) łączna kwota dywidendy 229.090.728,00 zł = 191.439.215,01 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 37.651.512,99 zł z kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 5 września 2019 r. 7,00 zł na akcję (łącznie 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 r. 17,00 zł na akcję (łącznie 162.272.599,00 zł)
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.