STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

STF (STALPROFI)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,18 0,23
Efektywność dywidendy (1) 1,50 % 3,15 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.08.2018 14.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,40 0,00
Daty wypłaty dywidendy 05.09.2018 06.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 150 000,00 4 025 000,00
Zysk netto [PLN] 16 363 356 19 953 585
Zysk/dywidendy łącznie (4) 19,25 % 20,17 %
Data NWZA 17.05.2018 16.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.