STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

UNI (UNIBEP)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 0,22
Efektywność dywidendy (1) 3,56 % 3,38 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.06.2018 25.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 -0,02
Daty wypłaty dywidendy 09.07.2018 09.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 6 814 126,80 7 275 539,48
Zysk netto [PLN] 5 518 475 9 042 481
Zysk/dywidendy łącznie (4) 123,48 % 80,46 %
Data NWZA 13.06.2018 12.06.2019
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch transzach: 9 lipca 2018 r. - 0,15 zł na akcję; 20 września 2018 r. - 0,05 zł na akcję -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.