STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PSW (PGSSOFT)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,62 0,14
Efektywność dywidendy (1) 5,69 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -
Daty wypłaty dywidendy 31.07.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 17 503 781,10 3 980 494,98
Zysk netto [PLN] 20 096 700 21 517 436
Zysk/dywidendy łącznie (4) 87,10 % 18,50 %
Data NWZA 25.06.2018 13.06.2019
Uwagi na poczet dywidendy wypłacono w 2017 r. 3.952.466,70 zł, tj. 0,14 zł na akcję; do wypłaty w 2018 r. pozostanie 12.422.038,2 zł, tj. 0,48 zł na 1 akcję na poczet dywidendy wypłacono w 2018 r. w ramach zaliczki 3.980.494,98 zł, tj. 0,14 zł na akcję; kwota zaliczka stanowi całkowitą kwotę dywidendy za rok 2018, więc spółka nie wskazała dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.