STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

VOT (VOTUM)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,67 0,19
Efektywność dywidendy (1) 6,58 % 1,96 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.07.2017 08.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,18 0,26
Daty wypłaty dywidendy 25.07.2017 22.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 8 040 000,00 2 280 000,00
Zysk netto [PLN] 8 072 721 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,59 % -
Data NWZA 29.06.2017
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata w wys. 0,33 zł na akcję ? 25 lipca 2017 r.; II rata dywidendy w wys. 0,34 zł na akcję ? 25 października 2017 r. rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.