STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EGH (EKOPOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,02 0,06
Efektywność dywidendy (1) 1,00 % 3,24 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 03.07.2018 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,06 -0,05
Daty wypłaty dywidendy 17.07.2018 17.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 62 349,50 187 048,50
Zysk netto [PLN] 364 052 475 254
Zysk/dywidendy łącznie (4) 17,13 % 39,36 %
Data NWZA 18.06.2018 18.06.2019
Uwagi dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E) dywidenda wynosi 0,06 zł na jedną akcję zwykłą (seria D, F i H) i 0,09 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.