STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

XTB (XTRADEBDM)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,32 0,52
Efektywność dywidendy (1) 4,27 % 13,03 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.05.2017 25.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 -0,14
Daty wypłaty dywidendy 23.05.2017 10.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 37 562 763,20 61 039 490,20
Zysk netto [PLN] 72 999 000 90 898 046
Zysk/dywidendy łącznie (4) 51,46 % 67,15 %
Data NWZA 24.04.2017 15.04.2019
Uwagi - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w wys. 41.084.272,25 zł tj. 0,35 zł na akcję; do wypłaty pozostało 19.955.217,95 zł tj. 0,17 zł na akcję
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.