STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

XTB (XTRADEBDM)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,52 0,24
Efektywność dywidendy (1) 13,03 % 3,12 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.04.2019 30.04.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,14 0,70
Daty wypłaty dywidendy 10.05.2019 15.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 61 039 490,20 28 172 072,40
Zysk netto [PLN] 90 898 046 54 145 324
Zysk/dywidendy łącznie (4) 67,15 % 52,03 %
Data NWZA 15.04.2019 20.04.2020
Uwagi spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w wys. 41.084.272,25 zł tj. 0,35 zł na akcję; do wypłaty pozostało 19.955.217,95 zł tj. 0,17 zł na akcję -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.