STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

APS (APS)

Dywidenda za rok20152018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,16 0,05
Efektywność dywidendy (1) 5,61 % 4,35 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.06.2016 14.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 22.06.2016 25.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 847 494,24 264 841,95
Zysk netto [PLN] 856 125 487 285
Zysk/dywidendy łącznie (4) 98,99 % 54,35 %
Data NWZA 30.05.2016 06.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.