STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KSW (KRUSZWICA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,33 2,56
Efektywność dywidendy (1) 2,08 % 5,98 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 20.07.2018 19.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,30
Daty wypłaty dywidendy 07.08.2018 06.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 30 572 642,17 58 846 589,44
Zysk netto [PLN] 40 669 042 97 809 117
Zysk/dywidendy łącznie (4) 75,17 % 60,16 %
Data NWZA 06.06.2018 05.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.