STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LTX (LENTEX)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,55 -
Efektywność dywidendy (1) 7,26 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 06.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 -
Daty wypłaty dywidendy 23.07.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 26 871 546,90 -
Zysk netto [PLN] 31 050 757 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 86,54 % -
Data NWZA 23.05.2018 21.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.