STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ASE (ASSECOSEE)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,52 0,74
Efektywność dywidendy (1) 3,23 % 1,93 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.06.2019 25.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 -0,40
Daty wypłaty dywidendy 11.07.2019 08.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 26 985 010,52 38 401 745,74
Zysk netto [PLN] 28 501 003 40 244 302
Zysk/dywidendy łącznie (4) 94,68 % 95,42 %
Data NWZA 11.04.2019 16.06.2020
Uwagi łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 26.220.922,36 zł z zysku za 2018 r. + 764.088,16 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł = 37.024.757,63 z zysku za 2019 r. + 1.376.988,11 zł z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.