STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ASE (ASSECOSEE)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,52 0,52
Efektywność dywidendy (1) 4,95 % 3,23 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 29.06.2018 28.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,25 0,10
Daty wypłaty dywidendy 12.07.2018 11.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 26 985 010,52 26 985 010,52
Zysk netto [PLN] 19 830 989 28 501 003
Zysk/dywidendy łącznie (4) 136,07 % 94,68 %
Data NWZA 24.04.2018 11.04.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 18.244.510,05 zł z zysku za 2017 r. + 8.740.500,47 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 26.220.922,36 zł z zysku za 2018 r. + 764.088,16 zł z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.