STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

APN (APLISENS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,28 0,35
Efektywność dywidendy (1) 2,37 % 3,61 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.07.2018 05.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 0,30
Daty wypłaty dywidendy 19.07.2018 19.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 525 956,00 4 407 445,00
Zysk netto [PLN] 19 262 891 13 304 231
Zysk/dywidendy łącznie (4) 18,30 % 33,13 %
Data NWZA 05.06.2018 04.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.