STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MNC (MENNICA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 1,00
Efektywność dywidendy (1) 4,59 % 4,63 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 22.05.2018 22.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 29.05.2018 29.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 51 138 096,00 51 138 096,00
Zysk netto [PLN] 69 479 017 66 520 077
Zysk/dywidendy łącznie (4) 73,60 % 76,88 %
Data NWZA 14.05.2018 15.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.