STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MBR (MOBRUK)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,71 10,25
Efektywność dywidendy (1) 2,46 % 4,62 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 03.07.2019 22.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -3,00 -4,00
Daty wypłaty dywidendy 10.07.2019 29.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 9 682 518,35 36 007 071,25
Zysk netto [PLN] 19 365 932 39 404 360
Zysk/dywidendy łącznie (4) 50,00 % 91,38 %
Data NWZA 24.06.2019 15.06.2020
Uwagi - druga wypłata dywidendy za 2019 r. 3.03.2020 r. NWZA przeznaczyło na wypłatę dywidendy 12.330.226,35 zł, tj. 3,51 zł na akcję; dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego; ustalenie prawa 12.03.2020 r., wypłata 19.03.2020 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.