STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MBR (MOBRUK)

Dywidenda za rok2019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - 3,51
Efektywność dywidendy (1) 2,93 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.03.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - 0,00
Daty wypłaty dywidendy 19.03.2020
Dywidenda łącznie [PLN] - 12 330 226,35
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 03.03.2020
Uwagi - dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.