STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ATC (ARCTIC)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 0,20
Efektywność dywidendy (1) 4,72 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 20.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,13 -
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 13 857 556,60 -
Zysk netto [PLN] -39 662 065 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) -34,94 % -
Data NWZA 13.06.2018
Uwagi wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.