STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

GWR (GWARANT)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,40 0,17
Efektywność dywidendy (1) 10,72 % 8,33 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.06.2017 31.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,08 0,00
Daty wypłaty dywidendy 14.07.2017 17.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 000 000,00 850 000,00
Zysk netto [PLN] 2 324 272 1 052 201
Zysk/dywidendy łącznie (4) 86,05 % 80,78 %
Data NWZA 12.06.2017 22.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.