STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PTN (POLTRONIC)

Dywidenda za rok2018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - 0,02
Efektywność dywidendy (1) 5,41 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -0,02
Daty wypłaty dywidendy
Dywidenda łącznie [PLN] - 143 160,00
Zysk netto [PLN] - 417 327
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 34,30 %
Data NWZA 08.05.2019
Uwagi - wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.