STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LPP (LPP)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 40,00 60,00
Efektywność dywidendy (1) 0,45 % 0,83 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.08.2018 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 145,00 90,00
Daty wypłaty dywidendy 14.09.2018 27.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 73 342 480,00 110 065 020,00
Zysk netto [PLN] 493 427 051 592 294 930
Zysk/dywidendy łącznie (4) 14,86 % 18,58 %
Data NWZA 25.05.2018 07.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.