STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PZU (PZU)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,50 2,80
Efektywność dywidendy (1) 6,43 % 7,52 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.09.2018 14.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,54 0,15
Daty wypłaty dywidendy 03.10.2018 05.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 158 807 500,00 2 417 864 400,00
Zysk netto [PLN] 2 433 874 473 2 711 878 875
Zysk/dywidendy łącznie (4) 88,70 % 89,16 %
Data NWZA 28.06.2018 24.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.