STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EDI (EDINVEST)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,05 0,31
Efektywność dywidendy (1) 2,16 % 13,96 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.08.2019 30.04.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,06
Daty wypłaty dywidendy 13.09.2019 15.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 619 334,35 3 071 898,50
Zysk netto [PLN] 1 465 853 3 637 311
Zysk/dywidendy łącznie (4) 42,25 % 84,46 %
Data NWZA 11.06.2019 23.04.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.