STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EDI (EDINVEST)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,11 0,05
Efektywność dywidendy (1) 5,50 % 2,16 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.06.2018 30.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 0,00
Daty wypłaty dywidendy 28.06.2018 13.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 362 535,57 619 334,35
Zysk netto [PLN] 2 563 593 1 465 853
Zysk/dywidendy łącznie (4) 53,15 % 42,25 %
Data NWZA 07.06.2018 11.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.