STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LTS (LOTOS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 3,00
Efektywność dywidendy (1) 1,34 % 3,54 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.09.2018 12.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,34 -0,60
Daty wypłaty dywidendy 28.09.2018 27.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 184 873 362,00 554 620 086,00
Zysk netto [PLN] 1 419 501 110 1 333 880 991
Zysk/dywidendy łącznie (4) 13,02 % 41,58 %
Data NWZA 28.06.2018 28.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.