STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Dywidenda za rok
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - -
Efektywność dywidendy (1)
Data ustalenia prawa do dywidendy (2)
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -
Daty wypłaty dywidendy
Dywidenda łącznie [PLN] - -
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.