STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

1AT (ATAL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,54 4,70
Efektywność dywidendy (1) 9,47 % 12,70 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.06.2018 26.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,40 0,00
Daty wypłaty dywidendy 02.07.2018 03.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 137 049 719,40 181 958 667,00
Zysk netto [PLN] 164 069 518 182 330 236
Zysk/dywidendy łącznie (4) 83,53 % 99,80 %
Data NWZA 06.06.2018 05.06.2019
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch równych ratach - po 1,77 zł na akcję - 2 lipca 2018 r. i 9 lipca 2018 r. dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach po 2,35 zł na akcję 3 i 10 lipca 2019 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.