STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SPL (SANPL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,10 19,72
Efektywność dywidendy (1) 0,89 % 5,36 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.05.2018 30.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 7,60 -2,80
Daty wypłaty dywidendy 14.06.2018 14.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 307 627 055,40 2 012 682 681,71
Zysk netto [PLN] 1 916 156 271 2 167 161 368
Zysk/dywidendy łącznie (4) 16,05 % 92,87 %
Data NWZA 16.05.2018 16.05.2019
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016; w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje banku serii M łaczna kwota dywidendy 2.012.682.681,71 zł = 514.026.364,32 zł z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. + 957.588.300,90 zł z niepodzielonego zysku netto za 2017 r. + 541.068.016,50 zł z zysku netto za 2018 r.; dywidenda na 1 akcję serii A-L oraz N będzie wynosić 19,72 zł, na 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.