STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BSC (BSCDRUK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,63
Efektywność dywidendy (1) 2,66 % 1,94 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 19.06.2018 11.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,40 -1,00
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2018 18.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 9 807 516,00 6 178 735,08
Zysk netto [PLN] 21 161 676 19 150 584
Zysk/dywidendy łącznie (4) 46,35 % 32,26 %
Data NWZA 11.06.2018 03.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.