STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BSC (BSCDRUK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,63
Efektywność dywidendy (1) 2,66 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 19.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,40 -
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 9 807 516,00 6 178 735,08
Zysk netto [PLN] 21 161 676 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 46,35 % -
Data NWZA 11.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.