STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

INP (INPRO)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,25
Efektywność dywidendy (1) 4,81 % 4,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.08.2018 16.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,05
Daty wypłaty dywidendy 30.08.2018 30.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 010 000,00 10 010 000,00
Zysk netto [PLN] 22 424 759 29 156 511
Zysk/dywidendy łącznie (4) 44,64 % 34,33 %
Data NWZA 14.06.2018 12.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.