STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TAR (TARCZYNSKI)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,65 0,50
Efektywność dywidendy (1) 5,79 % 3,55 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 31.05.2017 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,25 0,00
Daty wypłaty dywidendy 14.06.2017 26.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 7 375 508,40 5 673 468,00
Zysk netto [PLN] 11 165 951 28 457 301
Zysk/dywidendy łącznie (4) 66,05 % 19,94 %
Data NWZA 28.04.2017 11.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.