STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

RBS (ROBINSON)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,08 0,07
Efektywność dywidendy (1) 0,74 % 1,27 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 26.06.2018 05.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,55 -0,45
Daty wypłaty dywidendy 13.07.2018 11.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 147 830,00 129 351,25
Zysk netto [PLN] 1 573 032 1 303 068
Zysk/dywidendy łącznie (4) 9,40 % 9,93 %
Data NWZA 27.03.2018 17.04.2019
Uwagi - w dywidendzie nie uczestniczy 23.017 akcji spółki skupionych na podstawie programów skupu akcji własnych realizowanych w okresie od 21.06.2012 r. do 27.03.2022 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.