STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KPL (KINOPOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,55 0,30
Efektywność dywidendy (1) 4,85 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 29.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,15 -
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 10 901 772,20 5 946 421,20
Zysk netto [PLN] 21 882 255 13 415 369
Zysk/dywidendy łącznie (4) 49,82 % 44,33 %
Data NWZA 15.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.