STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KPL (KINOPOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,55 0,30
Efektywność dywidendy (1) 4,85 % 2,73 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 29.06.2018 01.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,15 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2018 12.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 901 772,20 5 946 421,20
Zysk netto [PLN] 21 882 255 13 415 369
Zysk/dywidendy łącznie (4) 49,82 % 44,33 %
Data NWZA 15.06.2018 24.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.