STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PKP (PKPCARGO)

Dywidenda za rok20142018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,46 1,50
Efektywność dywidendy (1) 2,89 % 3,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.06.2015 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,10 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2015 10.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 110 175 815,82 67 180 375,50
Zysk netto [PLN] 58 610 399 253 945 477
Zysk/dywidendy łącznie (4) 187,98 % 26,45 %
Data NWZA 21.04.2015 26.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
Rynek Pekao
STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         

Dywidendy

PKP (PKPCARGO)

Dywidenda za rok20142018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,46 1,50
Efektywność dywidendy (1) 2,89 % 3,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.06.2015 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,10 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2015 10.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 110 175 815,82 67 180 375,50
Zysk netto [PLN] 58 610 399 253 945 477
Zysk/dywidendy łącznie (4) 187,98 % 26,45 %
Data NWZA 21.04.2015 26.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.