STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PKP (PKPCARGO)

Dywidenda za rok20142018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,46 1,50
Efektywność dywidendy (1) 2,89 % 3,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.06.2015 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,10 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2015 10.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 110 175 815,82 67 180 375,50
Zysk netto [PLN] 58 610 399 253 945 477
Zysk/dywidendy łącznie (4) 187,98 % 26,45 %
Data NWZA 21.04.2015 26.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.