STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WPL (WIRTUALNA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,96 1,00
Efektywność dywidendy (1) 1,92 % 1,69 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.07.2018 07.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 1,00
Daty wypłaty dywidendy 20.07.2018 17.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 27 779 732,16 29 060 850,00
Zysk netto [PLN] 7 575 694 408 286
Zysk/dywidendy łącznie (4) 366,70 % 7 117,77 %
Data NWZA 25.04.2018 14.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 27.779.732,16 zł = 7.575.694,46 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 20.204.037,70 zł z zysków z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 29.060.850,00 zł = 408.286,47 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 28.652.563,53 zł z zysków z lat ubiegłych
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.