STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KRU (KRUK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 5,00 5,00
Efektywność dywidendy (1) 2,18 % 2,71 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.04.2018 02.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -4,00 0,50
Daty wypłaty dywidendy 27.04.2018 10.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 94 039 500,00 94 653 275,00
Zysk netto [PLN] 29 514 356 -57 818 272
Zysk/dywidendy łącznie (4) 318,62 % -163,71 %
Data NWZA 18.04.2018 25.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 94.039.500,00 zł = 29.514.356,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 64.525.144,00 zł z kapitału zapasowego wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.