STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KRU (KRUK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 5,00 5,00
Efektywność dywidendy (1) 2,18 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.04.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -4,00 -
Daty wypłaty dywidendy 27.04.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 94 039 500,00 -
Zysk netto [PLN] 29 514 356 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 318,62 % -
Data NWZA 18.04.2018
Uwagi łączna kwota dywidendy 94.039.500,00 zł = 29.514.356,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 64.525.144,00 zł z kapitału zapasowego rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.