STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MEX (MEXPOLSKA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,17 0,19
Efektywność dywidendy (1) 3,94 % 5,34 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 06.07.2018 17.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,19 -
Daty wypłaty dywidendy 30.09.2018 08.10.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 303 124,12 1 456 432,84
Zysk netto [PLN] 1 247 077 1 465 615
Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,49 % 99,37 %
Data NWZA 22.06.2018 17.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 1.303.124,12 zł = 1.247.076,69 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 56.047,43 zł z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.