STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ACG (ACAUTOGAZ)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,50 3,94
Efektywność dywidendy (1) 6,11 % 7,65 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.06.2018 17.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,70 -0,50
Daty wypłaty dywidendy 29.06.2018 27.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 24 490 332,50 38 922 405,02
Zysk netto [PLN] 30 697 543 39 008 637
Zysk/dywidendy łącznie (4) 79,78 % 99,78 %
Data NWZA 25.05.2018 17.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.