STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ACG (ACAUTOGAZ)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,94 2,80
Efektywność dywidendy (1) 7,65 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 17.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,50 -
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 38 922 405,02 -
Zysk netto [PLN] 39 008 637 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,78 % -
Data NWZA 17.05.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.