STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DKR (DEKTRA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,30 0,85
Efektywność dywidendy (1) 12,38 % 10,12 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.06.2018 26.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,40 -0,15
Daty wypłaty dywidendy 10.08.2018 04.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 435 200,00 938 400,00
Zysk netto [PLN] 1 564 029 835 421
Zysk/dywidendy łącznie (4) 91,76 % 112,33 %
Data NWZA 11.05.2018 05.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.