STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EAH (ESOTIQ)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,50
Efektywność dywidendy (1) 5,35 % 3,41 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.09.2018 10.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,70 0,05
Daty wypłaty dywidendy 10.10.2018 10.10.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 172 109,00 1 069 334,00
Zysk netto [PLN] 8 115 930 6 142 230
Zysk/dywidendy łącznie (4) 26,76 % 17,41 %
Data NWZA 27.06.2018 27.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.